Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Бележки за свързването на вашия Walkman с компютър

  • Вашият Walkman не може да бъде управляван, когато е свързан с компютър.

  • Не изключвайте вашия Walkman от компютъра, когато прехвърляте данни между вашия Walkman и компютъра чрез USB. Това може да доведе до загуба на данните, които се прехвърлят, и на данните на вашия Walkman.

  • Не включвайте, рестартирайте, изваждайте от режим на заспиване или изключвайте компютъра, докато вашият Walkman е включен към него чрез USB. Това може да предизвика повреда на вашия Walkman. Изключете вашия Walkman от компютъра, преди да извършвате тези операции.