Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Захранването на вашия Walkman се изключва или включва автоматично.

  • Ако възникне повреда, вашият Walkman автоматично ще се изключи и след това ще се включи отново.