Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Съдържание, като например музика, спира внезапно по време на възпроизвеждане.

  • Оставащият заряд на батерията е нисък или батерията се е износила.
  • Съдържанието може да не се поддържа от вашия Walkman. Изберете и възпроизведете друго съдържание.