Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Има много шум при FM радиопредаването и качеството на звука е лошо.

  • FM сигналът може да е слаб в сграда или превозно средство. Слушайте FM предаването в близост до прозорец, ако сигналът е слаб в сграда или превозно средство.

  • Кабелът на слушалките служи като антена. Опънете кабела на слушалките, колкото е възможно повече.

  • Когато [Mono/Auto] е зададено на [Auto], чувствителността на приемане се настройва автоматично според състоянието на приемането. Задайте [Mono/Auto] на [Mono].