Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Дори да използвате опцията Safely Remove Hardware (Безопасно премахване на хардуер) на компютъра, [Connected USB. The player cannot be operated.] остава да дисплея на вашия Walkman.

  • Когато използвате Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10, екранът на вашия Walkman остава като [Connected USB. The player cannot be operated.]. Това не е проблем, ако е завършена операцията “Безопасно премахване на хардуер”. Изключете вашия Walkman от компютъра.