Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Звукът прекъсва или прескача.

  • Звукът може да прекъсва или прескача в зависимост от средата, в която се използва вашият Walkman, или от настройките на Walkman.
    Спазването на посочените по-долу процедури може да намали прескачанията или прекъсванията.

    • Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.