Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Чува се звук само от едната страна на слушалките.

  • Звукът няма да се извежда правилно, ако конекторът не е поставен правилно в куплунга. Вкарайте конектора на слушалките, докато щракне на място.
  • Възможно е да са прекъснати жички в слушалките поради прилагане на прекомерна сила към кабела.Ако това се случва, когато използвате доставените с модела Walkman слушалки, свържете се с най-близкия търговец на Sony за ремонт.