Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Удължаване на живота на батерията

Може да намалите изразходването на батерията, като използвате вашия Walkman, както следва.

Сравнение на живота на батерията при различни зададени ефекти, фабрични настройки и функции може да намерите в “Живот на батерията”.

  • Изключете захранването ръчно.
  • Задайте по-кратко време за [Screen Off Timer].
  • Регулирайте яркостта на екрана.
  • Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.