Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přenesení obsahu pomocí aplikace Content Transfer

Přeneste obsah, například hudbu nebo seznamy skladeb, z počítače se systémem Mac nebo spravovaný pomocí služby iTunes do přehrávače Walkman. Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači prostřednictvím rozhraní USB a poté spusťte software Content Transfer.
  2. Zobrazte požadovaný obsah v softwaru Finder nebo požadovaný obsah či seznamy skladeb v softwaru iTunes.
  3. Přetáhněte obsah nebo seznamy skladeb do aplikace Content Transfer.
    Obsah se přenese do přehrávače Walkman.