Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman pomocí softwaru Content Transfer

Software Content Transfer lze použít k odstranění obsahu uloženého v přehrávači Walkman.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
  2. Spusťte software Content Transfer.
  3. Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu obrazovky.
  4. Klikněte na ikonu složky (například „Music“) s obsahem, který chcete odstranit.
    Zobrazí se seznam obsahu.
  5. Vyberte obsah, který chcete odstranit.
  6. Klikněte na možnost „Delete“.
    Vybraný obsah bude odstraněn.