Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Používání nabídky možností

Nabídku možností lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/POWER. Položky v nabídce možností se u jednotlivých funkcí mohou lišit a umožňují změnit nastavení.

  1. Stiskněte tlačítko (), když přehrávač Walkman přehrává obsah, například na obrazovce přehrávání hudby.
  2. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovanou nabídku (například [Play Mode]) a pak stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

  3. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovanou nabídku (například [Shuffle]) a pak stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

Tip

  • Chcete-li nabídku možností ukončit, stiskněte tlačítko (), když je zobrazena nabídka možností.