Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávání hudby

Můžete přehrávat hudbu přenesenou do přehrávače Walkman.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Music].
  2. Vyberte požadovaný způsob hledání a požadované položky, dokud se nezobrazí seznam skladeb. Potom vyberte požadovanou skladbu.
    Spustí se přehrávání a zobrazí se obrazovka přehrávání hudby. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ().

Poznámka

  • Pokud při pozastavení přehrávání po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne. V tom případě před provedením výše uvedeného kroku 1 zapněte napájení.
  • V závislosti na způsobu přenosu skladeb do přehrávače Walkman se skladby mohou přehrávat v jiném pořadí než v počítači. Chcete-li určit pořadí přehrávání skladeb jiné než v přehrávači Walkman, upravte seznamy skladeb pomocí funkce Music Center for PC nebo iTunes a poté je přeneste do přehrávače Walkman.