Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Jak používat pokyny k ovládání

Tato uživatelská příručka uvádí ikony na přehrávači Walkman následovně: [Music], [Settings]. Položky, jako jsou nabídky na obrazovce, jsou uvedeny následujícím způsobem: [Album], [Play Mode].

Stisknutím tlačítka () položky vyberte. Stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

Nabídka Home

Stisknutím a přidržením tlačítka () zobrazíte nabídku Home.

Poznámka

  • Pokyny k ovládání s výjimkou několika zvláštních případů předpokládají, že začínáte z nabídky Home. V jiných situacích, například při přehrávání hudby, se postupy mohou od uvedeného postupu lišit.
  • Pokud jsou funkce nebo nastavení přístupné více způsoby, v příručce je popsán ten nejjednodušší způsob.