Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Import obsahu z počítače se systémem Windows do aplikace Music Center for PC

Importujte obsah, jako je například hudba importovaná do počítače se systémem Windows, do aplikace Music Center for PC.

  1. Použijte počítač, v němž je nainstalována aplikace Music Center for PC.
  2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
  3. V levém podokně obrazovky aplikace Music Center for PC vyberte nabídku pro import obsahu z počítače.
    Můžete určit složku s obsahem, který chcete importovat.
  4. Začněte importovat obsah.

Podrobnosti o postupu naleznete v dokumentu [How to use] na webových stránkách podpory aplikace Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)