Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přenesení obsahu pomocí aplikace Music Center for PC

Obsah uložený v počítači se systémem Windows můžete do přehrávače Walkman přenést pomocí aplikace Music Center for PC.

  1. Použijte počítač, v němž je nainstalována aplikace Music Center for PC.
  2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
  3. Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím rozhraní USB.

  4. Kliknutím na v levé dolní části aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu v přehrávači Walkman.
  5. Výběrem možnosti [Music Library] otevřete seznam obsahu v aplikaci Music Center for PC.
  6. Vyberte alba nebo stopy, které chcete přenést.
  7. Přenesete je kliknutím na .

Podrobnosti o postupu naleznete v dokumentu [How to use] na webových stránkách podpory aplikace Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Poznámka

  • Během přenosu dat neodpojujte kabel USB. Jinak se data mohou poškodit.
  • Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.