Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman pomocí aplikace Music Center for PC

Software Music Center for PC lze použít k odstranění obsahu uloženého v přehrávači Walkman.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
  2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
  3. Kliknutím na v levé dolní části aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu v přehrávači Walkman.
  4. V seznamu obsahu v přehrávači Walkman vyberte obsah, který chcete odstranit.
  5. Klikněte na možnost [Delete all selected items].
    Zobrazí se okno s potvrzovací zprávou odstranění položky.
  6. Klikněte na možnost [Yes].