Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Činnosti na obrazovce s fotografiemi

Na obrazovce s fotografiemi lze provádět následující činnosti. Přehrávač Walkman zobrazuje fotografie v režimu na šířku.

Zobrazení předchozí či následující fotografie

Stiskněte tlačítko ().


Procházení předchozích nebo následujících fotografií

Stiskněte a podržte tlačítko ().


Návrat na obrazovku seznamu

Stiskněte tlačítko ().