Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavení časovače režimu spánku

Nastavený čas časovače režimu spánku můžete změnit.

 1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
 2. Vyberte [Sleep Timer Settings] - požadované nastavení.
  Jakmile nastavíte časovač režimu spánku, v informační oblasti se zobrazí ikona .

Poznámka

 • Časovač režimu spánku se neaktivuje v následujících situacích:
  • Při používání [Auto Preset] pro rádio FM
  • pokud dojde k vypnutí přehrávače Walkman před aktivací časovače režimu spánku,
  • když je přehrávač Walkman připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB,
  • Během formátování paměti přehrávače Walkman