Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Automatické přednastavení radiostanic

K automatickému vyhledání a přednastavení radiostanic, které lze přijímat ve vaší oblasti, můžete použít funkci [Auto Preset].

  1. Na obrazovce rádio FM zobrazte nabídku možností a vyberte možnosti [Auto Preset] - [Yes].
    Radiostanice, které lze přijímat, budou seřazeny podle jejich frekvence (od nejnižší po nejvyšší).

Tip

  • Pokud je citlivost příjmu příliš vysoká a následkem toho je při hledání přijímáno mnoho nechtěných radiostanic, nastavte citlivost na hodnotu [Low].
  • Můžete přednastavit až 30 stanic.

Poznámka

  • Při použití možnosti [Auto Preset] budou vynulována všechna přednastavení.