Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Odstranění obsahu importovaného do aplikace Music Center for PC

Obsah importovaný do aplikace Music Center for PC můžete odstranit.

  1. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
  2. Výběrem možnosti [Music Library] otevřete seznam obsahu v aplikaci Music Center for PC.
  3. Vyberte obsah, který chcete odstranit.
  4. Klikněte na možnost [Delete all selected items].
    Zobrazí se okno s potvrzovací zprávou odstranění položky.
  5. Vyberte metodu pro odstranění obsahu.
  6. Klikněte na možnost [Yes].