Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Výběr jazyka displeje

Pro nabídky a zprávy můžete vybrat jazyk.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings].
  2. Vyberte položku [Language Settings] - nastavení požadovaného jazyka.

Tip

  • Před přenosem obsahu vyberte jazyk zobrazení.