Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Hlasitost nelze zesílit nebo zůstává při přehrávání stále nízká.

  • Pokud je přepínač HOLD nastaven v poloze HOLD, přesuňte jej do opačné polohy.
  • Jestliže je nastavení AVLS (Volume Limit) aktivní, deaktivujte je.