Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Součásti a ovládací prvky

Tato část vysvětluje funkce tlačítek, konektorů a ostatních částí přehrávače Walkman.

 1. Tlačítko BACK/HOME

  Stisknutím přejděte o jednu úroveň na obrazovce seznamu nahoru nebo se vraťte do předchozí nabídky.

  Stisknutím a podržením zobrazíte nabídku Home.

 2. 5směrné tlačítko

  Stisknutím tlačítka uprostřed spusťte přehrávání, případně stisknutím značek / / / můžete procházet nabídky na obrazovce přehrávače Walkman.

  Hmatová tečka na tlačítku usnadňuje ovládání tlačítek, aniž by bylo třeba se na ně dívat.

 3. Konektor sluchátek

  Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.

  Pokud nejsou sluchátka připojena správně, může to mít nepříznivý vliv na zvuk.

 4. Konektor USB

  Připojte kabel USB (součástí dodávky) nebo jiné příslušenství, které podporuje mikro USB (není součástí dodávky).

 5. Displej

 6. Tlačítko VOL (Hlasitost) +/–

  Stisknutím nastavíte hlasitost.

  Hmatová tečka na tlačítku + usnadňuje ovládání tlačítek, aniž by bylo třeba se na ně dívat.

 7. Přepínač HOLD

  Nastavením přepínače HOLD lze přehrávač Walkman chránit před náhodnou aktivací během přepravy.

  Posunutím přepínače HOLD ve směru šipky () všechna ovládací tlačítka deaktivujete. Posunutím přepínače HOLD do opačné polohy funkci HOLD uvolníte.

 8. Tlačítko OPTION/POWER

  Stisknutím zobrazíte nabídku možností.

  Stisknutím a podržením zapnete přehrávač Walkman. Opětovným stisknutím a podržením přehrávač Walkman vypnete. Z obrazovky všechno zmizí a napájení se vypne.

 9. Tlačítko RESTART

  Stisknutím tlačítka RESTART špendlíkem či podobným tenkým předmětem přehrávač Walkman restartujete.

 10. Očko pro upevnění řemínku

  Používá se k upevnění řemínku (není součástí dodávky).