Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávač Walkman nefunguje správně.

  • Přehrávač Walkman nemusí fungovat správně, pokud je připojen k zařízení USB (např. k počítači), které vypnete nebo zapnete, aniž byste od něj odpojili přehrávač Walkman.

    Perem nebo kancelářskou sponkou apod. proveďte restart přehrávače Walkman stisknutím tlačítka RESTART.