Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Restartování přehrávače Walkman

Pokud přehrávač Walkman funguje nestandardně, zkuste jej restartovat. Před restartováním přehrávače Walkman odpojte přehrávač Walkman od počítače a ověřte, že není přehráván žádný obsah, například hudba. Jinak se data mohou poškodit.

  1. Stisknutím tlačítka () perem nebo sponkou apod. restartujte přehrávač Walkman.

Poznámka

  • Restartování přehrávače Walkman nesmaže data ani nevynuluje žádné nastavení.