Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Při příjmu radiostanice FM je slyšet výrazný hluk a kvalita zvuku je nízká.

  • Signál FM může být v budovách a vozidlech slabší. Pokud je signál v budovách a vozidlech slabší, poslouchejte radiostanici FM poblíž okna.

  • Kabel sluchátek funguje jako anténa. Kabel sluchátek co nejvíce natáhněte.

  • Pokud je možnost [Mono/Auto] nastavena na hodnotu [Auto], citlivost příjmu je nastavena automaticky v závislosti na stavu příjmu. Nastavte možnost [Mono/Auto] na hodnotu [Mono].