Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavení monofonní/automatické pro rádio FM

Pokud se při příjmu FM vyskytne šum, změňte nastavení možnosti [Mono/Auto] na hodnotu [Mono]. Pokud nastavíte hodnotu [Auto], bude v závislosti na podmínkách vybrán automaticky stereofonní nebo monofonní příjem.

  1. Zobrazte na obrazovce rádia FM nabídku možností a vyberte možnost [Mono/Auto] - požadované nastavení.