Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Použití přepínače HOLD

Pomocí přepínače HOLD můžete zabránit nechtěnému stisknutí nebo použití tlačítek.

  1. Posuňte přepínač () ve směru šipky.
    Je-li funkce HOLD aktivována, jsou všechna ovládací tlačítka deaktivována.

Tip

  • Chcete-li funkci HOLD deaktivovat, posuňte přepínač () do opačné polohy.
  • bliká v horní části obrazovky, když stisknete některé z tlačítek při aktivaci funkce HOLD.