Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Opakované přehrávání prezentace

Prezentaci si můžete přehrávat opakovaně.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte [Photo Settings] - [Slide Show Repeat] - požadované nastavení.