Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Procházení fotografií pomocí funkce prezentace

Série fotografií uložené v přehrávači Walkman si můžete prohlížet pomocí funkce prezentace.

 1. Vyberte v nabídce Home možnost [Photos].
 2. Vyberte složku, která obsahuje fotografie, které si chcete prohlížet, a pak vyberte fotografii, od které začne přehrávání.
 3. Stiskněte tlačítko ().
  Přehrají se všechny fotografie ve vybrané složce.

Tip

 • Prezentaci můžete také spustit, když provedete některou z následujících činností.
  • Stiskněte a podržte tlačítko () při vybrané složce. Přehrají se všechny fotografie ve vybrané složce.
  • Při zobrazeném seznamu fotografií (miniatury) vyberte [Begin slide show] z nabídky možností.
  • Stiskněte a podržte tlačítko (), když je vybráno [All Photos] a je zobrazen seznam složek. Přehrají se všechny fotografie uložené v přehrávači Walkman.
 • K zastavení prezentace stiskněte opět tlačítko ().
 • Prezentaci si můžete také přehrávat opakovaně.