Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Změna nastavení zobrazení informací o fotografiích

Přehrávač Walkman můžete nastavit tak, aby při přehrávání fotografií zobrazoval nebo nezobrazoval informace o fotografiích.

 

 

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte [Photo Settings] - [Display] - požadované nastavení.
    On :
    Informace o fotografiích se zobrazí pro každou fotografii, kterou si prohlížíte. Automaticky zmizí po 3 sekundách nečinnosti a znovu se objeví, když stisknete tlačítko ().
    Off :
    Informace o fotografiích se nezobrazí. Zobrazí se, když stisknete tlačítko (), ale automaticky zmizí pro 3 sekundách nečinnosti.