Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Uporaba menija z možnostmi

Meni z možnostmi odprete tako, da pritisnete gumb OPTION/POWER. Elementi menija možnosti se razlikujejo glede na funkcijo in vam omogočajo spreminjanje nastavitev.

  1. Ko ste na primer med predvajanjem glasbe s predvajalnikom Walkman na zaslonu za predvajanje glasbe, pritisnite gumb ().
  2. Pritisnite gumb (), da izberete želeni meni (na primer [Play Mode]), nato pa za potrditev pritisnite gumb ().

  3. Pritisnite gumb (), da izberete želeni meni (na primer [Shuffle]), nato pa za potrditev pritisnite gumb ().

Namig

  • Če želite zapustiti meni z možnostmi, pritisnite gumb (), medtem ko je ta meni prikazan.