Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Predvajanje glasbe

Predvajajte glasbo, preneseno v predvajalnik Walkman.

  1. V meniju Domov izberite [Music].
  2. Izberite želeni način iskanja in elemente, dokler se ne prikaže seznam pesmi, nato pa izberite želeno pesem.
    Pesem se začne predvajati, prikaže pa se zaslon za predvajanje glasbe. Za začasno zaustavitev predvajanja pritisnite gumb ().

Opomba

  • Če med premorom dlje časa ne pritisnete nobenega gumba, se predvajalnik Walkman samodejno izklopi. V tem primeru pred izvedbo 1. koraka zgornjega postopka vklopite predvajalnik.
  • Glede na način prenosa pesmi v predvajalnik Walkman bodo pesmi morda predvajane v drugačnem vrstnem redu od tistega v računalniku. Ko določite vrstni red pesmi, ki se razlikuje od vrstnega reda v predvajalniku Walkman, uredite sezname predvajanja s funkcijo programa Music Center for PC ali iTunes, nato pa jih prenesite v predvajalnik Walkman.