Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.


I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.


Denne hjelpeveiledningen er også tilgjengelig som PDF, og kan lastes ned her.


Det anbefalte programmet for Windows-datamaskiner er blitt endret til “Music Center for PC”.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.