Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza WALKMAN®.


Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


Niniejszy Przewodnik pomocniczy jest również dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać tutaj.


Zalecany program dla komputerów z systemem Windows zmieniono na „Music Center for PC”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.