Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Importere innhold fra medier med Media Go

Bruk Media Go til å importere innhold som for eksempel musikk på Windows-datamaskinen din. I denne delen blir det forklart hvordan du importerer musikk fra CD-er. Datamaskinen må være koblet til Internett for å hente CD-informasjon som for eksempel sangnavn og artistnavn automatisk.

 1. Start Media Go og sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på Windows-datamaskinen.
  Media Go finner CD-en og viser et vindu med CD-informasjon. Når Media Go henter CD-informasjonen (CD-tittel, sangnavn, artistnavn osv.), vises det i dette vinduet.
 2. Klikk på "Importer CD" ().
  Vent til alt innhold, for eksempel musikk, er importert.

Hint

 • Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Media Go i hjelpen for Media Go.
 • Anbefalte filformater for ripping av CD-er er FLAC for høyere lydkvalitet og AAC (.mp4) og MP3 (.mp3) for normal lydkvalitet. Det går raskere å overføre musikk i disse formatene til din Walkman.
 • Media Go henter CD-informasjon fra en database på Internett. Det er ikke sikkert at informasjon om alle CD-ene er tilgjengelig i databasen. Hvis informasjonen om din CD mangler, kan du legge den til manuelt etter at du har importert CD-en. Du finner flere opplysninger om hvordan du legger til og redigerer CD-informasjon, i hjelpen for Media Go.

Merknad

 • Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.
 • Kommersielle DVD-er og Blu-ray-plater kan ikke importeres til Media Go.