Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Overføre innhold ved hjelp av Media Go

Overfør innhold som for eksempel musikk eller spillelister som administreres ved hjelp av Media Go på datamaskinen, til din Walkman. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

  1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB, og start deretter Media Go.
  2. Velg ønsket innhold () i musikkbiblioteket i Media Go, og dra og slipp det på din "WALKMAN (modellnavn)" ().
    Media Go gjenkjenner datatypen på filtypen, og sender den til riktig mappe på din Walkman.

Merknad

  • Media Go støtter ikke innhold som bruker Windows Media teknologi for digital rettighetsadministrasjon ("WM-DRM").