Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det oppladbare batteriet må skiftes ut.

  • Når du skal bytte ut de oppladbare batteriene, må din Walkman tas fra hverandre av kvalifisert personell. Du må ikke selv prøve å ta din Walkman fra hverandre.

  • Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center når du skal bytte ut oppladbare batterier.