Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Importere innhold på Windows-datamaskinen til Media Go

Importer innhold, for eksempel musikk, som er importert til Windows-datamaskinen, til Media Go.

  1. Start Media Go.
  2. Velg den typen innhold du vil importere, i "Bibliotek".
  3. Dra og slipp innholdet i innholdslisteområdet.

Hint

  • Du kan også importere data som er organisert ved hjelp av programmer som iTunes, ved å velge "Fil" – "Legg til / fjern medier fra bibliotek" i Media Go. Se i hjelpen for Media Go hvis du vil ha mer informasjon.

Merknad

  • Kopibeskyttede videoer kan ikke importeres til Media Go.
  • Enkelte videoformater kan ikke importeres eller spilles av.