Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Velge et album fra omslagsbildene

Hvis du på forhånd registrerer omslagsbilder for album ved hjelp av Media Go, kan du velge et album ved å velge et omslagsbilde (Album Scroll). Se hjelpen for Media Go hvis du vil ha informasjon om hvordan du registrerer omslagsbilder for album.

  1. Trykk på ()-knappen i musikkavspillingsskjermbildet for å bla gjennom omslagsbilder.
  2. Velg omslagsbildet som er registrert for det ønskede albumet, og trykk deretter på ()-knappen.

Hint

  • Trykk på ()-knappen for å gå tilbake til musikkavspillingsskjermbildet under betjening.

Merknad

  • Sett [Dance/Karaoke/Language]-funksjonen til [Off] når du bruker Album Scroll-funksjonen.
  • Omslagsbilder vises kun når det er registrert et omslagsbilde for albumet eller sangen.
  • Det kan hende at enkelte formater av omslagsbilder ikke kan vises i din Walkman.