Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Spille av musikk

Spill av musikk du har overført til din Walkman.

  1. Velg [Music] på Home-menyen.
  2. Velg ønsket søkemetode og ønskede elementer til det vises en sangliste, og velg deretter sangen du vil høre.
    Avspillingen starter, og musikkavspillingsskjermbildet vises. Trykk på ()-knappen for å sette avspillingen på pause.

Merknad

  • Hvis din Walkman ikke brukes over lengre tid under pause, slås den av automatisk. Hvis dette er tilfelle, slår du den på igjen før du utfører trinn 1 ovenfor.
  • Avhengig av hvordan sangene ble overført til din Walkman, kan det hende at de spilles av i en annen rekkefølge enn på datamaskinen. Når du skal angi en annen sangrekkefølge enn den på din Walkman, redigerer du spillelistene med en funksjon i Media Go eller iTunes, og overfører dem deretter til din Walkman.