Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Stille inn mono/auto for FM-radioen

Hvis det blir støy i FM-radioen, setter du [Mono/Auto] til [Mono]. Hvis du setter den til [Auto], velges stereo eller mono automatisk i henhold til mottaksforholdene.

  1. I FM-radio-skjermbildet viser du valgmenyen og velger [Mono/Auto] – ønsket innstilling.