Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Merknader om Bluetooth-funksjonen

 • Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å opprette en forbindelse over en avstand på ca. 10 meter. Den effektive rekkevidden kan imidlertid variere, avhengig av blokkeringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller signalstatus.
 • Bluetooth-antennen (luftantenne) er innebygd i din Walkman. Du kan forbedre følsomheten ved Bluetooth-kommunikasjon ved å snu den innebygde Bluetooth-antennen (luftantenne) i retning av den tilkoblede Bluetooth-enheten. Kommunikasjonsavstanden blir kortere hvis det finnes blokkeringer mellom den tilkoblede enheten og din Walkman.
 • Følgende forhold kan forårsake støy, lydavbrudd eller endringer i avspillingshastighet.
  • Når den brukes inni en metallveske.
  • Når den brukes inni en ryggsekk eller skulderveske.
  • Når den brukes i et område med trådløst lokalnett, eller i et området hvor apparater som mikrobølgeovner, mobiltelefoner og mobile spillenheter med kommunikasjonsfunksjon anvendes i nærheten, eller i andre områder der elektromagnetiske bølger slippes ut.
  • Når den innebygde antennen (luftantenne) i din Walkman dekkes av hendene dine eller blokkeres av andre mennesker, for eksempel på et overfylt tog.
 • Ettersom Bluetooth og trådløst lokalnett-enheter (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det forekomme signalstøy. Dette fører til redusert kommunikasjonshastighet, støy eller problemer med tilkobling, hvis man benytter Bluetooth-kommunikasjon i nærheten av en enhet for trådløst lokalnett. I slike tilfeller må følgende tiltak settes i verk:
  • Benytt Bluetooth-kommunikasjon på minst 10 meters avstand fra enheten for trådløst lokalnett når du kobler din Walkman til en Bluetooth-enhet.
  • Plasser din Walkman og Bluetooth-enheten så nær hverandre som mulig.
  • Slå av enheten for trådløst lokalnett når du benytter Bluetooth-kommunikasjon inntil ca. 10 meter fra en enhet for trådløst lokalnett.
 • På grunn av et særtrekk ved trådløs Bluetooth-teknologi, er det en liten forsinkelse på lyden som spilles av på den mottakende Bluetooth-enheten i forhold til senderen.
 • Radiobølger som sendes ut fra en Bluetooth-enhet, kan påvirke driften av andre apparater, for eksempel elektronisk medisinsk utstyr. Slå av din Walkman og andre Bluetooth-enheter på stedene som er angitt nedenfor. Hvis ikke du gjør det, kan det føre til at det oppstår ulykker.
  • På sykehus, nær prioriterte seter på tog, på fly, på steder som for eksempel bensinstasjoner hvor det finnes brennbare gasser, nær automatiske dører eller brannalarmer.
 • Din Walkman støtter sikkerhetsfunksjoner som er i overensstemmelse med Bluetooth-standarden, for å sørge for en sikker forbindelse ved bruk av Bluetooth-teknologi, men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene. Vær forsiktig når du kobler til ved hjelp av Bluetooth-teknologi.
 • Sony påtar seg ikke noe som helst ansvar for informasjonslekkasjer som oppstår som et resultat av bruk av Bluetooth-teknologi.
 • Det garanteres ikke at din Walkman kan kobles til alle typer Bluetooth-enheter.
  • Bluetooth-enhetene du kobler til, må være i samsvar med Bluetooth-standarden angitt av Bluetooth SIG og være sertifisert.
  • Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med den ovennevnte Bluetooth-standarden, kan det hende at enkelte enheter ikke kobles til eller fungerer som den skal, avhengig av funksjonene eller spesifikasjonene for enheten.
 • Det kan ta en liten stund å opprette Bluetooth-forbindelsen, avhengig av hvilken enhet som kobles til.