Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Deler og kontroller

I denne delen omtales funksjonene til knapper, kontakter og andre deler av din Walkman.

 1. BACK/HOME-knapp

  Trykk for å gå opp ett nivå i listeskjermbildet eller gå tilbake til forrige meny.

  Trykk og hold inne for å vise Home-menyen.

 2. Femveisknapp

  Trykk for å starte avspillingen eller navigere gjennom menyene på skjermen på din Walkman.

  Det er et berøringspunkt på -knappen som skal hjelpe deg med å bruke knappene uten å se på dem.

 3. Kontakt til hodetelefon (*1)

  Skyv inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass.

  Lydkvaliteten reduseres hvis hodetelefonene ikke er ordentlig koblet til.

 4. WM-PORT-kontakt

  Koble til USB-kabelen (inkludert) eller annet tilbehør som støtter WM-PORT (ikke inkludert).

 5. Display

 6. VOL (lydstyrke) + / - -knapp

  Trykk for å endre lydstyrken.

  Det er et berøringspunkt på +-knappen som skal hjelpe deg med å bruke knappene uten å se på dem.

 7. OPTION/PWR OFF (valg / slå av)-knapp

  Trykk for å vise valgmenyen.

  Trykk og hold inne for å slå av skjermen og gå over i standby-modus.

 8. HOLD-bryter

  Angi atHOLD-bryteren skal beskytte din Walkman mot å bli slått på ved et uhell under transport.

  Skyv HOLD-bryteren i pilens retning () for å deaktivere alle funksjonsknappene. Skyv HOLD-bryteren i motsatt retning for å deaktivere HOLD-funksjonen.

 9. Tilgangslampe

 10. microSD-kortspor

  Åpne dekselet før du setter inn etmicroSD-kort. Sett inn et microSD-kort til det klikker på plass, for å øke tilgjengelig minne på din Walkman.

 11. Deksel til spor

 12. Hull til rem

  Her kan det festes en rem (ikke inkludert).

 13. Innebygd Bluetooth-antenne

  Ikke dekk til antennedelen med hendene eller andre gjenstander når en Bluetooth-forbindelse er aktivert. Hvis du gjør dette, kan forbindelsen bli avbrutt.

 14. N-merke

  Legg en Bluetooth-lydenhet som er utstyrt med NFC-funksjon mot dette merket for å koble den til din Walkman.

 15. RESET-knapp

  Trykk på RESET-knappen med en liten stift eller lignende for å tilbakestille din Walkman.

(*1) Det kommer ikke lyd fra hodetelefonene med ledning mens din Walkman er koblet til en enhet via en Bluetooth-forbindelse. Koble fra Bluetooth-forbindelsen for å bruke hodetelefoner med ledning.

Installere din Walkman i en ekstern enhet som for eksempel en sokkel

Det kan være du må bruke en adapter for å installere din Walkman i en ekstern enhet som for eksempel en sokkel. I slike tilfeller benyttes en type A-adapter som følger med enheten.