Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Begrense volumet

Du kan bruke AVLS (Automatic Volume Limiter System (system for automatisk volumbegrensning)) til å begrense maksimalvolumet. Dette hindrer at volumet blir for høyt slik at det forstyrrer andre, er ubehagelig i ørene eller hindrer deg i å høre lyder rundt deg, og gjør det mulig å lytte til et mer behagelig volum.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Common Settings] – [AVLS (Volume Limit)] – ønsket innstilling.

Merknad

  • Når du bruker hodetelefoner, blir alarmvolumet begrenset av [AVLS (Volume Limit)], uavhengig av [AVLS (Volume Limit)]-innstillingene.
  • [AVLS (Volume Limit)] fungerer ikke med Bluetooth-forbindelser.