Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Bruke USB-forbindelsesmodus

Når du kobler til en datamaskin via USB, kan det hende at enkelte datamaskiner ikke kan opprette en USB-forbindelse til din Walkman, og du vil ikke se meldingen [Connected USB (Storage in use: system storage)] eller [Connected USB (Storage in use: SD card)].

Hvis dette er tilfelle, må du før du kobler til vise standby-skjermbildet for USB-forbindelse, slik at din Walkman fokuserer på å opprette en mer pålitelig USB-forbindelse.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Common Settings] – [USB Connection Mode] – [Yes].
    Din Walkman går over i standby-modus for USB-forbindelse, og skjermbildet for standby-modus for USB-forbindelse vises. Når du har koblet til en datamaskin via USB, vises [Connected USB (Storage in use: system storage)] eller [Connected USB (Storage in use: SD card)].