Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Koble til en datamaskin

Koble din Walkman til en datamaskin via USB for å lade din Walkman eller overføre data.

  1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB.

Hint

  • Dersom datamaskinen ikke kan opprette en USB-forbindelse med din Walkman, og verken [Connected USB (Storage in use: system storage)] eller [Connected USB (Storage in use: SD card)] vises, går du til Home-menyen og velger [Settings] – [Common Settings] – [USB Connection Mode] – [Yes].
  • Hvis du blir bedt om å gjøre noe i Windows, klikker du på "Avbryt" eller "×".
  • Når du overfører dataene mellom din Walkman og en datamaskin, velger du minnet som skal brukes ([System Storage] eller [SD Card]) på din Walkman, før du kobler til datamaskinen via USB.