Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

[Morning] vises alltid for den tidsbaserte kanalen.

  • Hvis du ikke har stilt inn klokken på din Walkman, vises alltid [Morning] for den tidsbaserte kanalen. Still inn klokken på din Walkman.