Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Spille av sanger ved hjelp av SensMe™ Channels

Spill av sanger som passer til humøret, aktiviteten eller tiden på døgnet ved å velge en bestemt kanal.

 1. Velg [SensMe™ Channels] – ønsket kanal på Home-menyen.

Hint

 • Avhengig av analysen kan det hende at en sang blir valgt av flere kanaler eller ikke valgt i det hele tatt. Imidlertid kan alle sanger spilles av med [Shuffle All]-kanalen.
 • Resultatet av analysen kan variere hver gang du utfører [Updating Channels].
 • Hvis du vil lytte til [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight] i henhold til tidsplanen, må du stille inn [Set Date-Time]. Hvis [Set Date-Time] ikke er stilt inn, blir [Morning] valgt.
 • Hvis du bruker [SensMe™ Channels]-funksjonen eller skifter kanal, spilles sangene av fra den mest melodiske og rytmiske delen.
  Hvis du analyserer sangene på din Walkman, spilles sangene av fra omtrent 45 sekunder inn i sangen, ettersom sangene ikke har informasjon om den mest melodiske og rytmiske delen. Hvis en sang er kortere enn 90 sekunder, starter avspillingen fra midt i sangen.
 • Sangene spilles av i tilfeldig rekkefølge. Hver gang du velger en kanal, er rekkefølgen på avspillingen forskjellig.
 • Hvis det ikke finnes noen sanger for [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight], blir alle sangene spilt av i vilkårlig rekkefølge i disse kanalene.

Merknad

 • Avhengig av filformatet kan det hende at enkelte sanger ikke kan analyseres av 12 TONE ANALYSIS i Media Go. For disse filene må du utføre [Updating Channels] fra valgmenyen.
 • Du kan ikke spille av podkastepisode ved hjelp av [SensMe™ Channels].
 • Kanaler som ikke inneholder noen sanger, vises ikke i listen.
 • Når du spiller av en tidsbasert kanal, skifter ikke kanalen til neste tidsbaserte kanal selv om det angitte tidspunktet er passert. Hvis du vil lytte til neste tidsbaserte kanal, må du skifte til en annen kanal og deretter gå tilbake.