Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Kan ikke utføre sammenkobling.

  • Sammenkoble enhetene innenfor området for Bluetooth-kommunikasjon.

  • Hvis støtteprofilene er ulike, er det ikke mulig å sammenkoble din Walkman og Bluetooth-enheten. Se "Spesifikasjoner".
  • Din Walkman kan ikke sammenkobles hvis antall sammenkoblede enheter overskrider det maksimale antallet. Hvis du vil sammenkoble med en annen enhet, sletter du først unødvendige sammenkoblede enheter.